Добре дошли в нашия магазин!

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

На основание  чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и  4 от ЗЗП

                                       (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

 

  • Потребителят може да упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на, на която потребителят или трето лице упълномощено от него, различно от превозвача, са влезли във владение на стоката. За целта предметът на сделката трябва да бъде в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката.